Четвъртък 18, Юли 2024г.

История на училището

История

1. В статистиката на училищата в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е посочено, че в с.Алмалий (Ябълково) има училище от 1839 г.

2.През 1848 г. е построена първата училищна сграда, която се е помещавала в църковния двор.

3. От 1848 до 1869 г.училището се определя като светско, а не килийно.То се води по “Рибния буквар”,часослов, писание черковно и числение. Учениците се учат на четмо и писмо по взаимната метода.

4. Училището се стабилизира и напуска своята ниска степен на развитие и се устремява към по-високи върхове, когато за учител за повече от 10 г. е назначен Димитър Ралов (1868/78 г.).

5. 1869 – 1873г. – „Прошеково школо“. Училището е мебелирано “по европейски” с удобни 3-4 местни чинове и снабдено с глобуси, сметалки, карти и картини.Изработена е нова програма по чешки образец. Въведени са нови предмети и обучението е по нова метода.

През този период с. Ябълково е разтърсено от кирките и лопатите на железопътните строители на Барон – Хиршовата компания. Димитър Ралов и Георги Данчов готвят почвата и ябълковци за таен революционен комитет. Тук – в училищната сграда наричана „Славянски дом“ два пъти /1969 и 1971г./ е била срещата между Васил Левски и сподвижниците на тайния революционен комитет.

6. През 1875 г. Ралов въвежда нова програма, която предвижда четири годишен курс на обучение . Обучението се води по изпитани и хубави за времето учебници – Бащин язык, Аритметика по Грубе, Молитви по Чемена, Кратък учебник по всеобща история.Наред с даскал Ралов, в училище преподават инженерите Пелц и Прошек. Прошек води ученически хор, а Пелц въвежда физическо възпитание. В двора на училището се поставят гимнастически уреди, люлки, халки и др.

7. След Освобождението – 1879 г. е построена учебна сграда извън двора на църквата, която е разрушена след земетресението през 1928г. На същото място е построена нова сграда, в която днес се помещава детската градина.

8. 1926 г. – 1944 г.През този период работят опитни и авторитетни местни учители:Владимир Калинов; Димитър Караиванов; Радич Кънев; Никола Митев;Димитър Караджов.

През 1926 г. се построява новата сграда на прогимназията.

1930 г. – сграда за начално училище. Учебните занятия се водят в две учебни сгради: Начално – “Климент Охридски”, Прогимназия – “Васил Левски”. През учебната 1962/63 година се обединяват двете училища в едно - ОУ “Васил Левски“.

9. 1977 – 1978 г.училището преминава на целодневна организация на УВР.

10. През осемдесетте години на ХХ век коренно се променя външния и вътрешен вид на училището. За 150 годишния юбилей на училището материалната база е осъвременена.

- открит е стол за хранене на учениците;

- построено е локално парно, с нови радиатори;

- разширен и благоустроен е спортния парк в двора на училището;

- открит е бюст – паметник на Васил Левски

- обзаведени са с нови мебели учителска стая, дирекция, библиотека, кабинети по изобразително изкуство и готварство.

Директори на училището са били:

Владимир Калинов (1923 – 1934 г.);

Димитър Караиванов (1934 – 1944 г.);

Атанас Тенчев (1959 – 1986 г.);

Запрянка Кирова(1987 – 2001 г.);

Таня Христова (2002 - 2016 г.);

Елза Видева - от 2016 г. до сега.

Високо признание:

1957 г.- орден “Кирил и Методий” ІІ степен;

 

1989 г.- орден “Кирил и Методий” І степен.

 

От 2009 г. училището е включено в списъка на средищните училища, защото се обучават деца от селата: Скобелево, Сталево, Горски извор и Каснаково.

Сподели: