Събота 03, Юни 2023г.

Проект “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Времетраене на проекта – от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г.

Обхват на проекта:

Три сборни ПИГ – 78 ученика от I до VII клас вкл.;

Обновяване на материалната база в училище;

Кетерингово хранене;

Разнообразни заниманияпо интереси.

(снимки в галерията)

Сподели: