Събота 03, Юни 2023г.

Обявление  за  набиране на предложения за доставка  на продукти

по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Публикувана на: 18.04.2019г. (обновена на: 18.04.2019 12:21:00)

ОУ "Васил Левски" - с. Ябълково ОБЯВЯВА процедура за определяне /избор/ на заявител

по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за период от 3 /три/ учебни години:

2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 година.

Определяме срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема "Училищен

плод" и Схема "Училищно мляко" - не по-малко от 7(седем) календарни дни, считано от 18.04.2019 г.

Краен срок за набиране на предложенията за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и

Схема "Училищно мляко" - 30.04.2019 г. вкл. до 13,00 часа.

Обявление

Приложение 1

 

Сподели: