Вторник 24, Ноември 2020г.

ОЛИМПИАДИ  2016/2017 учебна година

1. Участие в общински кръг на олимпиада по математика VІІ, VІІІ клас
- класирани ученици – Мария Делчева.
2. Участие в общински кръг на олимпиада по биология и ЗО – VІІ, VІІІ клас.
3. Участие в общински кръг на олимпиада по химия и ООС – VІІ, VІІІ клас
- класирани ученици – Мария Делчева и Шерифе Шенол – VІІ клас.
4. Участие в общински кръг на олимпиада по БЕЛ – VІІ клас.
5. Участие в общински кръг на олимпиада по география и икономика
VІІ клас.
6. Участие в Зелена олимпиада с послание „Бъди еко, мисли еко“- онлайн VІІ, VІІІ клас

Сподели: