Вторник 24, Ноември 2020г.

КОНКУРСИ 2016/2017 учебна година

1. Общински конкурс за презентация на тема: „Будителите в моя роден край“ – І място
Участници: Есин Шенол – VІІ клас, Мария Иванова – VІІ клас, Андриана Миткова – VІІІ клас.
2. Общински конкурс за фотография и фотоколаж на тема: „Улови мига на доброто“ – участват ученици от ІV до VІІІ клас
-І място от първа възрастова група на Ангел Желязков – ІV клас;
-За добро представяне – Ивелина Грозданова – V клас.
3. Общински конкурс за електронна картичка на тема: „СПИН – бичът на ХХІ век“
- ІІ място за Мария Делчева – VІІ клас.
4. Общински конкурс за изработване на сурвачка:
- І място за най-оригинална сурвачка – Мария Иванова VІІ клас;
- ІІ място за най-оригинална сурвачка – Вальо Ганчев ІІІ клас;
- ІІ място за най-автентична сурвачка – Емре Мюмюн ІV клас;
- Специална награда – Руси Калинов VІІ клас.
5. Астрономическа обсерватория при ОП“Младежки център“- гр. Хасково конкурс на тема:“Вълшебството на сезоните“
- специална награда – Ралица Сашева ІV клас.
6. Общински конкурс на тема: „С очите си видях бедата“
- І място – Веселин Панев ІV клас;
- Поощрителна награда – Ралица Сашева ІV кл. и Руси Калинов VІІ кл.
7. Общински конкурс на тема: „Водата извор на живот“
- І място Кънчо Кънчев ІV клас.
8. Общински конкурс на тема: „Мода на бъдещето“
- ІІІ място – Боян Тодоров VІІІ клас.
9. Общински конкурс на тема: „Рецептите на баба“
- ІІ място – Доника Паланкова VІІ клас.
10. Общински конкурс – състезание „Най – добре четящ клас“ между третите класове на училищата в община Димитровград
- І място за учениците от ІІІ клас:
- Мина Петрова – грамота за най – артистично четене;
- Румяна Асенова – грамота за най – изразително четене
- Даниела Динкова
- Мира Демирева
11. Участие в конкурс на тема:“Не на цигарите“ обявен от отдел“Профилактика на болестите и промоция на здравето“-РЗИ -
гр. Хасково
- Поощрителна награда -Веселин Панев ІV клас.
12. Участие в общински конкурс на тема“Моята мечта“
- ІІ място – Кънчо Кънев ІV клас.
13. Участие на ученици от VІІІ клас в дефиле на химията.

Сподели: