Четвъртък 30, Май 2024г.

ПОИМЕНЕН  СЪСТАВ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Велко Митков Велков - представител на родителите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Васко Митков Велков

2. Калинка Асенова Иванова

3. Минка Миткова Боянове

4. Калина Тонева - представител на Община Димитровград

РЕЗЕРВНИ  ЧЛЕНОВЕ:

1. Златка Асенова Христова

2. Ангелина Данаилова Христова

3. Ивилина Недялкова Тодева

4. Минка Стоянова - представител на Община Димитровград

Сподели: