Петък 21, Юни 2024г.

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в община Димитровград” на обща стойност 3 088 217 млн. лева по ОП„Регионално развитие”. Строително-ремонтни дейности в сградата на учебното заведение включват енергийно саниране, подмяна на дограма, поставяне на  изолация на външни стени, подмяна на ел.инсталация, проектиране и поставяне на котелна инсталация и изграждане на система за автоматично управление. Работата започна на 15 април 2012 година и приключи до началото на учебната година – 15 септември.

Сподели: