Вторник 26, Септември 2023г.

Проект „В хармония със себе си и света” за деца и ученици със специални образователни потребности

Проектът е на стойност 384 098, 06 лв., като цялата сума е поета от ОП „Развитие на човешките ресурси”. В нашето училище по проекта на общината „В хармония със себе си и света”, се сформираха 3 групи с 3 деца със СОП и 30 деца подкрепяща среда. Работата  се води по театрално майсторство,плуване и приятели на Питър Пан.
Дейността по проекта приключи през м.ноември 2013 година.
На 10 декември от 15.00 часа в зала“Гросето“ беше организирано закриване на проекта „В хармония със себе си и света „. Бяха дадени удостоверенията от обучението, издадени от Софийския университет, учебно помагало за всяко училище и книжка за „Различните“ на всеки ръководител.

Сподели: