Петък 21, Юни 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
28.08.2019г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне с обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9091902
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2019/2020 година по утвърдено маршрутно разписание
Свързана преписка
28.08.2019г.